Advokatska kancelarija

“Najčvršći mostovi se rasklimavaju kada njima pravedni prolaze”

+381 (21) 30-46-186 | +381 (64) 22-02-702

Laze Kostića br.8/I/2a, Novi Sad, Srbija

+381 (21) 30-46-186 | +381 (64) 22-02-702

Laze Kostića br.8/I/2a, Novi Sad, Srbija

Advokatska kancelarija

Nikola N. Travica

Osnivač advokatske kancelarije je Nikola Travica, rodjen 1982. godine u Novom Sadu. Nakon završenog Pravnog fakulteta dugi niz godina, kao diplomirani pravnik proveo je radeći u mnogobrojnim kako domaćim tako i inostranim medijima, gde se specijalizovao za praćenje crne (policijske) i sudske hronike. Tokom prethodnog rada stekao je ozbiljno iskustvo u radu sa policijskim (predistražnim i istražnim) i drugim državnim organima…

Specijalizovan je za krivično (odbrana okrivljenih lica, kao i zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima, kako punoletnih, tako i maloletnih lica).

Odličan je poznavalac medijskog i autorskog prava koje je detaljno izučio radeći dugi niz godina u medijima.

Advokat NIkola Travica, član je Advokatske komore Vojvodine

VIVERE EST MILITARE

Živeti znači boriti se

HOC FACIAS HOMINI QUOD CUPIS ESSE TIBI

Ne čini drugome ono što ne želiš da se tebi čini

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR

Pravi se prijatelj poznaje u nevolji

HOC FACIAS HOMINI QUOD CUPIS ESSE TIBI

Čini ljudima ono što želiš da tebi čine

FELIX QUI NIHIL DEBET

Sretan je onaj ko ništa ne duguje

ACCIPERE QUOD TUUM ALTERIQUE DA SUUM

Bolje je nepravdu primati nego nanositi

ACCIPE QUOD TUUM ALTERIQUE DA SUUM

Uzmi što je tvoje, a drugome daj njegovo

QUOD IN CORBE SOBRII ID IN LINGUA EBRII

Što je treznom na srcu, to je pijanom na jeziku

IMAPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST

Vladati sobom najveća je vlast

AMAT VICTORIA CURAM

Pobeda donosi brige

AUDACEM FORTUNA IUVAT

Hrabroga sreća prati

SAPIENS EST QUI TACERE DATUR

Mudar je onaj ko zna pametno ćutati

MISERUM EST CARERE CONSUETUDINE AMICORUM

Žalosno je biti bez prijatelja

CONCIENTIA MILLE TESTES

Savest vredi hiljadu svedoka

MULTI MULTA NEMO OMNIA NOVIT

Mnogi znaju mnogo, ali niko ne zna sve

CUM ACCUSAS ALIUM PROPRIAM PRIUS INSPICE VITAM

Pre nego optužuješ drugog, promotri vlastiti život

VERBEA LIGANT HOMINES TAURORUM CORNUA FUNES

Vo se veže za rogove, a čovek za reči

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Oblasti

Krivično pravo

Naknada štete

Radno-pravni odnosi

Kontakt
informacije

*Podaci koji su sastavni deo ovog sajta, nisu namenjeni reklamiranju advokata, jer advokata treba da preporučuju stručnost, sposobnost, uspeh, ugled i poverenje koje je stekao svojim radom i ponašanjem. Zabrana reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže se uređuju statutom advokatske komore i kodeksom.

Laze Kostića br.8/I/2a, Novi Sad, Srbija

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.