O KANCELARIJI

Nikola Travica Advokat

Sedište advokatske kancelarije je u strogom centru Novog Sada, na mestu gde su smeštene sve pokrajinske institucije; Vlada AP Vojvodine, Skupština AP Vojvodine, kao i institucije Grada Novog Sada. Delatnost kancelarije prostire se na teritoriji cele Srbije, a ogleda se u svim oblastima krivičnog, građanskog, radnog i privrednog prava.

Ugled, najviši etički standardi, kao i posvećenost mojim klijentima nametnuli su mi epitet PORODIČNOG ADVOKATA, jer je pored današnjih trendova i brzine života briga za stabilnom i jakom porodicom ipak ostala najbitnija.

Od ostalih advokata izdvajam se po bogatim kontaktima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, zbog čega sam razvio mrežu saradnika kako među domaćim, tako i inostranim kolegama, kao i sudskim tumačima – prevodiocima.

Sarađujem sa mnogim u svetu priznatim i poznatim Univerzitetskim profesorima, od kojih su mi neki i stalni saradnici i savetnici. Konsultacije u vezi sa različitom pravnom problematikom sa renomiranim stručnjacima iz određenih oblasti prava, omogućavaju bolje sagledavanje pravnog slučaja, kao i sigurniji i efikasniji rad, a sve u interesu svojih klijenata.

Iznad svega cenim ukazano poverenje postojećih ali i budućih klijenata, zbog čega neprestano radim na unapređenju kvaliteta i načinu pružanja svojih usluga. U dosadašnjem radu, najbolje reference kancelarije su iskustvo i rezultati, a najbolja reklama je preporuka zadovoljnih klijenata, jer svaki pojedinačni slučaj za mene predstavlja izazov i priliku da svoje stručno znanje i dugogodišnje iskustvo iskoristim u cilju zaštite interesa svojih klijenata.

Advokat je u savremenom svetu osnovna potreba svakog čoveka, zbog čega treba da bude pristupačan I dostupan, a posebno u zemljama u tranziciji, kakva je Srbija danas.