Radno-pravni odnosi

U doba tranzicije tužbe iz radno – pravnih odnosa su postale česte pred sudovima.

Tranzicija i napredak uneli su novu dimenziju u radne odnose i njihovo zakonsko uređenje. Glavni izazov advokata koji zastupa u radnim sporovima je da održati korak sa svim izmenama zakonske regulative.

Mnoge firme su doživele propast, što je nateralo radnike da potraže i ostvare svoja prava pred nadležnim državnim organima. Svaki nezakonit otkaz je povreda ljudskog prava.

Skoro da nema čoveka koji nema dodira sa radnim pravom; poput visine zarade, trajanja godišnjeg odmora, zaštite na radu, plaćenog odsustva sa rada, otkaza ugovora o radu, premeštaja i drugih.

Sve vrste radno – pravnih odnosa u advokatskoj kancelariji primenjuju se, kako sa stanovišta radnika, tako i sa stanovišta poslodavca.

Advokat Nikola Travica pruža sledeće usluge:

  • Zastupanje u radno – pravnim sporovima,
  • Izrada opštih i pojedinačnih akata poslodavca (pravilnici, rešenja,…),
  • Izrada ugovora o radu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.,
  • Disciplinski postupak pred poslodavcem,
  • Zastupanje zaposlenih kod mobinga i zlostavljanja na radu,
  • Postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom
  • Radne dozvole i zapošljavanje stranaca,
  • Sve vrste pravnih saveta i mišljenja u oblasti radno – pravnih odnosa.
Send this to a friend