Krivično pravo

Preko deset godina rada i saradnje sa policijom, pre osnivanja advokatske kancelarije, gde se upoznao sa svim linijama rada i isto toliko godina provedenih u sudnicama, gde je za domaće i svetske medije pratio krivične postupke u kojima se sudilo za najteža krivična dela i ratne zločine, predodredile su advokata Nikolu Travicu da bude odličan poznavalac krivičnog prava i krivičnog postupka mnogo ranije, nego što se i zvanično posvetio advokaturi. Pristup klijentu, razumevanje, diskrecija i pre svega poverenje koje uliva već nakon prvog kontakta i razgovora, dovelo je u ovu advokatsku kancelariju veliki broj klijenata koje danas brani i zastupa pred sudovima u svojstvu okrivljenih tako i oštećenih lica.

Tradicija i bogato iskustvo u bavljenju krivičnim pravom klijentima obezbeđuju profesionalnu i kvalitetnu odbranu.

Delatnost rada u krivičnom postupku:

  • Odbrana,
  • Zastupanje kod privatnih krivičnih tužbi i oštećenih u krivičnim postupcima,
  • Odbrana maloletnih učinilaca krivičnih dela,
  • Zastupanje maloletnih oštećenih lica u krivičnom postupku,
  • Ostvarivanje naknade štete,
  • Naplata troškova postupka,
  • Naplata troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama, kao i posle donošenja oslobađajućih presuda,
  • Podnošenje zahteva za pomilovanja
  • Zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija
  • Izdržavanje kazni zatvora u kućnim uslovima i dr.
Send this to a friend