Upravni postupak i upravni spor

Advokat Nikola Travica u okvirima primene Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnom sporu prednjači u ishodovanju urbanističkih saglasnosti, te legalizaciji stambenih i poslovnih objekata.

Veći broj klijenata je putem advokatske kancelarije ostvario pravo na penziju, ali ima i onih čija su prava zaštićena a koji su bili uskraćeni po ovom osnovu. U okvirima primene upravnog prava nalazi se i čitav niz drugih postupaka i pokretanje upravnih sporova.

Upravni postupak predstavlja skupinu pravila koje upravni organi primenjuju kada zastupaju u upravnim stvarima. Ovi organi mogu biti:

 • Državni organi i organizacije
 • Organi i organizacije pokrajinske autonomije
 • Organi i organizacije jedinice lokalne samouprave
 • Ustanove
 • Javna preduzeća
 • Posebni organi

Prema Zakonu o upravnim sporovima uređuje se:

 • predmet upravnog spora,
 • nadležnost za rešavanje upravnih sporova
 • pravna sredstva
 • pravila postupka

Advokatska kancelarija pruža sledeće usluge iz ove oblasti:

 • Zastupanje pred organima uprave,
 • Sastavljanje upravnih tužbi,
 • Zastupanje u upravnom sporu.

U praksi ovi sporovi zahtevaju advokata koji je stručan u ovoj oblasti kako bi se spor doveo do kraja i razrešio.

 

 

Send this to a friend