Registracija pravnih lica

Advokatska kancelarija advokata Nikole Travice bavi se primenom Zakona o privrednim društvima. U ovoj oblasti postoji veliki broj klijenata kojima vrši registraciju pravnih subjekata – svih oblika organizovanja. Veći broj klijenta u ovoj oblasti su stranci.

Organizaciju jednog subjekta od obraćanja u kancelariju do dobijanja Rešenja o registraciji svedeno je na najkraći rok. Osim osnivanja privrednih subjekata, kancelarija se bavi i osnivanjem udruženja građanja i fondacija, kao i svih drugih vidova pravnih lica.

Prema Zakonu o privrednim društvima Republike Srbije postoji nekoliko oblika organizovanja pravnih lica (pravne forme privrednih subjekata), a to su:

  • preduzetnik,
  • društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO),
  • ortačko društvo,
  • komanditno društvo,
  • akcionarsko društvo.

Ostale pravne forme:

  • ogranak domaćeg pravnog lica
  • ogranak stranog pravnog lica
  • predstavništvo

Iako je otvaranje firme u našoj zemlji relativno brz postupak, ne postoji uopšten niti brz i jednostavan odgovor na pitanje kako osnovati firmu. Registraciju pravnog lica prati sled postupaka i aktivnosti koje su uzajamno povezane. Da bi lako i jednostavno u Srbiji registrovli pravno lice, obratite se advokatskoj kancelariji Nikole Travice.

Send this to a friend