Poslovi u vezi sa državljanstvom

Advokat Nikola Travica pruža usluge stranim državljanima i kompanijama u Srbiji – od imigracije i dobijanja boravišne dozvole, upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo, kupovine nekretnina, rešavanje personalnog statusa, osnivanja firme do rešavanja sporova i izvršenja stranih sudskih odluka.

Sticanje i otpust iz državljanstva

  • Dobijanje boravišne dozvole
  • Dobijanje radne dozvole za strance u Srbiji
  • Pomoć pri upućivanju zaposlenih u zemlji i inostrtanstvu
  • Pomoć strancima pri kupovini nekretnine u Srbiji
  • Nasleđivanje nepokretnosti za strance

Sarađujući sa kolegama u drugim državama, uspešno obavlja sve vrste navedenih pravnih poslova, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu gde postoji potreba za navedenim radnjama, a posebno uzimajući u obzir da je u porastu broj građana Srbije koji napuštaju domovinu iz različitih razloga, a najviše u potrazi za poslom u zemljama Evropske unije.

Advokat Travica pomaže stranim fizičkim i pravnim licima u pitanjima sa međunarodnim elementom i prekograničnim sporovima, gde posebno prednjače zahtevi za naknadu štete i izvršenja stranih sudskih odluka.

 

Send this to a friend